Beste patiënten,

De komende maanden zal de organisatie van de praktijk grondig gewijzigd worden omwille van het zwangerschapsverlof van Dr. Verhasselt en de pensionering van Dr. Belsack.

Vanaf 17 oktober 2016 zullen ALLE raadplegingen doorgaan na afspraak. Er zullen dus GEEN vrije consultaties meer gehouden worden.
Elke dag worden er wel afspraken voorzien voor patiënten die de dag zelf ziek worden.

Om storende telefoons tijdens de consultaties te vermijden, vragen wij jullie om zoveel mogelijk afspraken te maken via onze website:
                                    www. huisartsmarkt.be

Daarnaast zullen wij ook gebruik maken van een secretariaat voor het telefonisch vastleggen van afspraken en huisbezoeken. Uiteraard zal er elke dag tijd vrijgemaakt worden waarop jullie ons persoonlijk kunnen spreken (vb. opvragen bloedresultaat,…)

Op deze manier hopen wij de consultaties vlotter te laten verlopen en zo het comfort voor jullie te vergroten.

Drs. Belsack-Vankerkhove-Verhasselt